Unknown 3

Hogere verwachtingen voor het middenmanagement in snel veranderende organisaties

Expert Josien ter Doest over de IKT Masterminds HRM sessie.


De IKT Mastermind HRM is officieel van start gegaan, het is een mooi initiatief waarin een kleine groep van 8 deelnemers de kans krijgt om kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen binnen het vakgebied van Human Resource Management (HRM).

Tijdens de eerste sessie, waar ik als expert aan mocht bijdragen, lag de focus op het thema "Middenmanagement." We hebben dit onderwerp behandeld en de volgende drie aspecten belicht:

1. Ontwikkelingen van het Middenmanagement:

In deze snel veranderende wereld van organisaties worden er steeds hogere verwachtingen gesteld aan ons middenmanagement. We hebben besproken welke specifieke competenties nu van onze managers worden gevraagd, en het is interessant om te zien hoe deze rol zich ontwikkelt. Als manager moet je tegenwoordig kunnen faciliteren, coachen, coördineren en controleren, en dat maakt het werk boeiend en uitdagend.

Bovendien bevinden zich op de werkvloer verschillende generaties met uiteenlopende perspectieven. De nieuwe generatie hecht bijvoorbeeld veel waarde aan een goede werk-privébalans, autonomie en het naleven van maatschappelijke normen. Het begrijpen van deze diversiteit is essentieel.

Om het middenmanagement effectief te ondersteunen, kwamen we tot drie belangrijke punten:

 • Strategische betrokkenheid en aansluiting: Middenmanagers moeten nauw verbonden zijn met de organisatiestrategie.
 • Rolondersteuning voor managers: Het voorzien van de nodige middelen en begeleiding om hun rol succesvol uit te voeren.
 • Bewustwording en persoonlijk leiderschap ontwikkelen: Middenmanagers moeten zich bewust zijn van hun eigen leiderschapsstijl en blijven groeien op persoonlijk en professioneel vlak.

2. Effectieve Communicatie:

In het kader van effectieve communicatie hebben we de volgende aspecten benadrukt:

 • • Duidelijkheid in organisatiedoelen.
 • • Het opbouwen van sterke banden met het team op zowel persoonlijk als professioneel vlak.
 • • Het belang van kwetsbaarheid en mensgerichte communicatie.
 • • SMART-doelen en -afspraken vastleggen.
 • • Actieve betrokkenheid in dialogen.
 • • Het gebruik van communicatietools en kennis.
 • • Het scheiden van persoonlijke en zakelijke betrokkenheid.
 • • Proactief zoeken naar benodigde informatie.

3. Eigenaarschap van Eigen Rol:

Dit onderwerp liep als een rode draad door alle besprekingen, waarbij het benadrukken van verantwoordelijkheid voor de eigen rol binnen het middenmanagement van groot belang was.

Dankjewel voor deze mooie sessie. Goed om te horen dat de sessie waardevol werd ervaren door de deelnemers om op deze manier hun kennis en inzichten te delen, te groeien in hun HRM-vaardigheden en een stevige basis te leggen voor meer samenwerking binnen de IKT Mastermind HRM.