2

Verduurzaming Bedrijventerreinen: Inspiratie en Innovatie in Magna Porta

Vorige week was de bioscoop van Magna Porta het decor voor een belangrijke bijeenkomst over het verduurzamen van bedrijventerreinen, waar een diverse groep van bedrijven, gemeenten en intermediairs samenkwam om te luisteren naar inspirerende voordrachten over dit thema.


De sprekers belichtten verschillende aspecten van verduurzaming. dr. Kjell-Erik Bugge, oudlector van Hogeschool Saxion, sprak over de complexiteit in het verduurzamingsproces en de rol van diverse spelers. Martijn Luikens van Omgevingsdienst Twente (ODT), volgde met een bespreking van de wettelijke en adviserende rol van ODT, met een nadruk op het belang van data bij verduurzaming. De avond werd afgesloten door Marcel Jongmans van Cogas/Coteq Netbeheer, die zich richtte op de rol van netbeheerders in de energietransitie. Hij benadrukte de investeringen in infrastructuur en de uitdagingen rond netcongestie. Deze bijeenkomst bood een platform voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen verschillende partijen, gericht op het verder verduurzamen van bedrijventerreinen.

Schröder Vastgoed | Green Business Club Twente | Louis Oosterik | André Oude Weernink