DSC09674

De wereld van verzuim

Expert Werner Mensink, Consultant personeel bij de Jong & Laan over IKT Masterminds HRM.


Verzuim. Een thema die veelal onderbelicht is in de bedrijfswereld, maar niet voor de groep gedreven HR-managers die onlangs bij elkaar kwamen voor een mastermindssessie over dit -door hun zelf gekozen- thema. De sessie vond plaats bij Van Keulen Interieurbouw in Nijverdal.

Aan mij de eer om deze te verzorgen voor de deelnemers, waarbij we onder andere stilgestaan hebben bij wat verzuim precies inhoudt voor de deelnemers, waar ze tegenaanlopen in het dagelijkse werk en welke tips we elkaar konden geven. Kenmerkend is de mate van interactie in de groep. In combinatie met het bespreken van casuïstiek uit de praktijk werd het een bijeenkomst waarin heel veel kennis met elkaar is gedeeld en er over en weer advies aan elkaar is gegeven. Alles met het doel om grip op het verzuim te krijgen (en te houden!).

Tijdens de sessie hebben we niet alleen belangrijke inzichten gedeeld, maar ook concrete strategieën besproken om verzuim aan te pakken en te minimaliseren. Een greep uit de strategieën die besproken zijn om grip te krijgen op verzuim:

Betrokkenheid
Ten eerste is persoonlijke betrokkenheid van cruciaal belang als het gaat om het verminderen van verzuim. Organisaties moeten streven naar een werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd, gezien en ondersteund voelen. Dit kan worden bereikt door regelmatige check-ins, het bieden van ondersteuning bij werk gerelateerde uitdagingen en het creëren van een cultuur waarin het bespreken van problemen en zorgen wordt aangemoedigd. Wanneer werknemers zich gewaardeerd en betrokken voelen, zijn ze vaak minder geneigd om zich ziek te melden.

Communicatie
Daarnaast is effectieve communicatie essentieel om verzuim te verminderen en te beheren. Het is van belang dat er open en transparant met werknemers over beleid, procedures en verwachtingen met betrekking tot verzuim wordt gecommuniceerd. Die communicatie komt veelal van de HR-managers zelf, maar is vaak ook uitbesteed aan de direct-leidinggevenden. Dit is logisch, maar het is wel belangrijk om te realiseren dat er bij deze verantwoordelijkheid bepaalde competenties worden gevraagd. Herkend de leidinggevende signalen van dreigend verzuim, weet hij/zij hoe de medewerker gecoacht moet worden en wordt de confrontatie aangegaan wanneer dit nodig is? Goede communicatie is van essentieel belang en kan verzuimtrajecten in veel gevallen verkorten of zelf voorkomen.

Eigen regie 
Tot slot is het uitermate belangrijk om als werkgever eigen regie te nemen over het verzuimtraject. Een veel gehoord geluid is dat werkgevers vinden dat ze met de rug tegen de muur worden gezet in de Wet Verbetering Poortwachter en alles rondom het verzuimtraject. Immers, de arbodienst en bedrijfsarts hebben vooral contact met de zieke werknemer. Het is een begrijpelijk gevoel, maar van belang is om te beseffen dat je als werkgever/HR ook veel invloed hebt op verzuimtrajecten. Neem proactief contact op met de bedrijfsarts, stel gerichte vragen voorafgaand aan een consult en ben je ontevreden over je arbodienst? Zorg dan voor een arbodienst die past bij jou als werkgever en die proactief met jou meedenkt. Er is vaak echt meer mogelijk dan je denkt!


13 afbeeldingen

Vorige
Volgende

3 tips voor het verbeteren van het verzuim in jouw organisatie:

  1. Investeer in tijd en aandacht voor je werknemers. Ruim een kwart van het verzuim wordt op dit moment veroorzaakt door psychisch verzuim, waarvan een aanzienlijk deel door werk gerelateerde klachten.
  2. Schakel -in overleg met de bedrijfsarts- sneller over naar mediation / driegesprekken. 
    Er zijn vaak veel frustraties rondom ziektetrajecten door meningsverschillen, het gevoel dat je als werkgever tegen de muur wordt gezet en er daardoor met scheve gezichten naar elkaar gekeken wordt. Is dit het geval? Dan is er vaak sprake van een conflict. Ga dit dan ook aan door mediation in te zetten en zorg dat de schade beperkt wordt en blijft
  3. Neem de regie. Veel HR-managers/-adviseurs nemen genoegen met hoe de zaken nu geregeld zijn, maar dit is niet nodig. Zorg voor een arbodienst die past bij jouw organisatie, creëer een werkklimaat waarbij medewerkers naar je toe komen met problemen, schakel het UWV op tijd in, pak de regie!

Tijdens de masterclass is dus op een informele en actieve manier stilgestaan bij bovenstaande thema’s. Dank voor jullie deelname!

Heb jij nog vragen voor mij over dit of een ander thema? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Neem contact op met Werner

Andere experts aan het woord horen?

Eerder mochten we Floor van Dijk ontvangen als expert over: Leadinfo en Salesnavigator voor effectieve leadgeneratie

Lees haar blog