DSC09416

Geen HR-afdeling? Wat nu?!

Expert Marjolein Jacobs, Partner bij Helder HRM over IKT Masterminds ondernemers <20 FTE


Wanneer je een organisatie hebt met 10 tot 30 medewerkers heb je wellicht nog geen HR-afdeling en ben je zelf bezig met personeelsmanagement. Maar hoe doe je dat dan optimaal? Tijdens de IKT Masterminds gingen we vooral in op het thema beoordelen en competentiemanagement.

Het beoordelen van medewerkers is een essentieel onderdeel van effectief personeelsbeheer en draagt bij aan de groei en ontwikkeling van zowel de medewerkers als de organisatie. Maar hoe beoordeel je dan? En is het beoordelen aan de hand van KPI’s en performance management sheets nog wel van deze tijd?

Communicatie speelt een sleutelrol in het beoordelingsproces dan wel ontwikkelproces van de medewerker. Het is belangrijk om een open en transparante dialoog te voeren waarin de sterke punten en de ontwikkelpunten van de medewerker aan bod komen. Echter is het nog belangrijker om het te hebben over datgene wat de medewerker drijft, waar krijgt men energie van? Welke dromen zijn er en waar liggen de kansen om te ontwikkelen?

Het betrekken van medewerkers bij het stellen van hun eigen doelen en het ontwikkelen van hun vaardigheden kan hen motiveren en hen het gevoel geven dat ze een actieve rol spelen in hun eigen professionele groei. Zelfbewustzijn door middel van een gedragsanalyse en/of drijfverenanalyse kan verhelderend werken en ook bijdragen aan een optimale samenwerking en communicatie.

Door een cultuur van continue feedback en ontwikkeling te creëren, kan een organisatie haar medewerkers helpen om hun volledige potentieel te bereiken en tegelijkertijd haar eigen doelen te realiseren.

4 afbeeldingen

Vorige
Volgende

3 tips voor als jij nog geen HR-afdeling hebt en bezig bent met personeelsmanagement:

  1. Voer continue dialogen en geef feedback
    Kies niet voor een eenmalige beoordeling op het resultaat maar ga voor de continue dialoog met medewerkers over hun ontwikkeling. Kortcyclische doelen, regelmatige feedback en coaching op talentontwikkeling dragen bij aan een optimaal werkklimaat, waarbij zowel de resultaten van de organisatie en de medewerkerstevredenheid verhoogd worden.
  2. Focus op positieve aspecten
    Schenk aandacht aan de positieve aspecten van werknemers en draag bij aan de ontwikkeling en ambities. Door medewerkers volledig in hun kracht te zetten, groeit hun werkgeluk en daarmee ook het bedrijfssucces.
  3. Gebruik praktische ontwikkeltools
    Zet ontwikkeltools in die praktisch toepasbaar zijn die zorgen voor bewustwording en inzicht in eigen gedrag maar ook in dat van anderen, dit draagt bij aan een betere communicatie en samenwerking en zorgt voor begrip in plaats van allergie.

Neem contact op met Marjolein

Andere experts aan het woord horen?

Eerder mochten we Werner Mensink ontvangen als expert over: De wereld van verzuim

Lees zijn blog