Artboard 8

Nieuwe IKT-koersbepalers, bekende gezichten

Binnen het IKT-netwerk hebben bekende gezichten recentelijk nieuwe bestuursrollen aangenomen. Quirine ter Haar is als voorzitter de opvolger van Regina Nieuwmeijer, terwijl André van der Loo als vicevoorzitter het vertrouwde stokje van Bob Vos heeft overgenomen. Hét moment om beter met hen kennis te maken.


Nieuwe rollen, bekend netwerk
Helemaal nieuw is het netwerk voor beiden niet. Voor Quirine is het voorzitterschap bij IKT ‘thuiskomen’. Haar vader (Joop ter Haar, oprichter OAD, red.) en broer waren beiden vroeger bestuurslid en IKT was een gespreksonderwerp aan de keukentafel. Waarom ze ja zei, is voor haar een combinatie. Enerzijds omdat ze IKT een mooie club vindt, anderzijds haar drive om bij te dragen aan de ontwikkeling van Twente. Eerder vervulde ze die behoefte in haar vorige baan bij Marketing-Oost. Als IKT-voorzitter krijgt die behoefte een nieuwe vorm. Als Tukker vindt ze het belangrijk om vanuit een groot ondernemershart bij te dragen aan een toekomstbestendig Twente.

André is een goede bekende vanuit zijn vorige rol als voorzitter van IKT Almelo. Toen hij gevraagd werd als vicevoorzitter van het stichtingsbestuur moest hij hier even over nadenken. “Mijn bedrijf (Dumocom, red.) is gevestigd in Almelo en ik vind het belangrijk om ook daar betrokken te blijven. Ik was nog niet uitgekeken op mijn vorige IKT-rol. Als vicevoorzitter krijg je meer te zien van de andere IKT-regio’s. Ik heb eigenlijk uit pure nieuwsgierigheid ‘ja’ gezegd en ik denk graag na over wat er moet gebeuren. Niet alleen bij IKT maar ook in Twente als geheel.”

50 jaar & counting
Quirine en André nemen zitting op posities met vele voorgangers. Niet zo gek vanuit het gegeven dat het netwerk binnenkort 50 jaar bestaat. André: “Als je 50 jaar historie hebt dan zegt dat iets over dat netwerken belangrijk blijft. Als IKT zijn we dus ook in staat geweest om ons als netwerk aan te passen op wat de tijd nodig heeft. Dat zie je nu ook. We zitten in een transitieperiode en de komende vijf tot tien jaar worden pittig. In alles waar je over praat komt het woord ‘schaars’ naar voren. Het is een tijd die ertoe doet waarbinnen we een boel moeten gaan bedenken en veranderen. Als ondernemer is dit de meest boeiende tijd waar je in kunt zitten. We moeten daar als netwerkorganisatie in helpen, inspireren en kennis/kunde bieden. We zien nu al dat steeds meer partijen inzien hoe handig het is om zo’n netwerkorganisatie als IKT mee te hebben.”

De uitdagingen die we de komende jaren hebben vinden volgens Quirine niet alleen plaats in bedrijven maar ook in de publieke ruimte. “De druk op de m2 wordt groter, zeker in combinatie met de sociaal maatschappelijke opgave. Ik vind het belangrijk dat de stem van de ondernemer gehoord wordt voor de verdere ontwikkeling van Twente. Als je kijkt wat het vertrekpunt is van IKT, dan zie je dat er al 50 jaar een hele solide naam en autoriteit bestaat. Dat is een heel fijn vertrekpunt om als voorzitter en vicevoorzitter vanuit verder te bouwen.”

Meer dan leuk
Beiden zijn ze ervan overtuigd dat een sterk IKT ook nog in 2030 aanwezig is. Quirine: “Het mooie aan IKT is dat we een heleboel kunnen zijn. Met zijn allen hebben we Twente, niemand die daarvan eigenaar of directeur is. Iedereen die er woont en werkt is aandeelhouder. Als IKT spelen we een rol in het behoud en het uitbouwen van dat toffe Twente.” Hoe? Dat zien ze wel. De organisatie is er namelijk voor hun leden en die bepalen wat IKT is. Aan Quirine, André en de nieuw aan te stellen directeur de taak om IKT te laten draaien/functioneren op een manier zoals de leden dat wenselijk vinden. “En dat is meer dan leuk.” volgens Quirine. “Maar wel met leuk als uitgangspunt.” vult André aan.

Benieuwd naar onze andere bestuurders?

Graag stellen we onze bestuurders aan jou voor door een kort interview. Het interview met bestuurslid IKT Hengelo-Borne: Eeke Olijve staat al online.

Maak kennis met Eeke